Over SchipVast

SchipVast is initiatiefnemer in de Kempen en daarbuiten van nieuwbouwprojecten op de woningmarkt.

Visie

Sinds de bankencrisis is de vraag naar huurwoningen sterk toegenomen en zijn woningcorporaties nog slechts in beperkte staat daar een antwoord op te bieden. Financieringsnormen zijn de laatste jaren fors aangescherpt, waardoor het voor veel mensen lastig wordt om een hypotheek af te sluiten waarmee een koopwoning gefinancierd kan worden. We zien een toename van de woningvraag door de instroom van buitenlandse woningzoekenden (zoals statushouders, expats en arbeidsmigranten) en de groei van het aantal echtscheidingen en alleenstaanden. Ook zien we dat er sprake is van gezinsverdunning, hetgeen leidt tot een afname van de vraag naar grotere (koop)woningen. Daarnaast hebben we te maken met de scheiding van wonen en zorg, hetgeen inhoudt dat de cliënt zelf betaalt voor het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt via de regels uit de sociale wetgeving en/of via eigen middelen.

De overheid treedt terug en laat steeds meer over aan de markt. Ondanks dat de lage rendementen op de geldmarkt investeringen in woningbouw aantrekkelijker maken, speelt de markt onvoldoende in op de vraag van de woningmarkt. De woningproductie is achtergebleven en woningcorporaties hebben vandaag de dag een beperkte capaciteit.

Kortom: er zijn tal van economische en demografische verschijnselen die enorme invloed hebben op de woningmarkt, met name in de huursector. SchipVast voorziet in die behoeften van de woningmarkt.

SchipVast streeft ernaar dat al haar huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in de door haar gerealiseerde woningen, een plek waar je iedereen positief over hoort praten.

Missie

SchipVast ziet de mogelijkheid om zowel in de Kempen als daarbuiten rendabele nieuwbouwprojecten op de woningmarkt te realiseren met een gematigd rendement en goede toekomstverwachtingen. Wij willen de woningen duurzaam verhuren, maar incidenteel zullen wij ook in de koopsfeer actief zijn. Afhankelijk van de marktvraag en de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s realiseert SchipVast zowel huurwoningen met een huur boven als onder de liberalisatiegrens. Wij bieden betaalbare, kwalitatief goede en toekomstbestendige woningen. Waar nodig voldoen deze woningen aan Woonkeur of Woonkeur Plus. Wij gaan goed met onze huurders om, brengen hen periodiek op de hoogte van projecten en de gang van zaken middels een nieuwsbrief en conformeren ons actief aan beleid van gemeenten.

SchipVast streeft ernaar dat al haar huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in de door haar gerealiseerde woningen, een plek waar je iedereen positief over hoort praten.

logo schipvast
Video afspelen over logo schipvast

SchipVast in het nieuws

Splinternieuwe fabriek voor oormerken geopend

Plan zorgwoningen in Reusel

Buurt positief voorzichtig over huisvesting migranten

Woonplan 180 arbeidsmigranten

Zorgappartementen op plek vervallen villa

Mariatoren Hapert gezegend en geopend

Mariatoren op Kempisch Bedrijven Park is kers op de taart

Nieuwe uitkijktoren vormt entree van de Kempen

Principeverzoek De Hoeven 26

Een terugblik op 2022: Onze missie en visie zijn actueler dan ooit

Van 200 naar 300 miljoen oormerken in een nieuwe fabriek: Schippers investeert in Hapert miljoenen euro’s

Vervallen villa maakt plaats voor een woonzorgcomplex

The Schippers Group Hapert, 'Hygiëne voor de boer als wereldwijde missie

Nieuwstraat Eersel, 'Twintig zorgappartementen aan de Nieuwstraat in Eersel

Facility Point, 'Een uitstekende uitvalbasis voor de Kempen'

Facility Point, Iedereen kiest zijn eigen broodje

De Specht, Feestelijke opening van De Specht

De Specht, 'Bladel heeft er 57 huurwoningen bij

The Schippers Group Hapert, 'Slimme combinatie van staal en prefab beton'

Informatie voor bewoners

Klein onderhoud

Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. De wet regelt de onderhoudsverdeling. Is er iets stuk in uw woning? Kijk dan eerst in de tabel van het Besluit Kleine Herstellingen wie voor deze reparatie verantwoordelijk is. Klik hier om naar de tabel te gaan.

Damoclesbeleid

Wilt u weten hoe wij omgaan met het handhavingsbeleid van de Opiumwet, ook wel bekend als het Damoclesbeleid? Het informatieblad kan u openen door hier te klikken.

Wat te doen bij overlast?

Wilt u weten hoe ons beleid is in geval van overlastsituaties? Het informatieblad kan u openen door door hier te klikken.

Camerabeveiliging

SchipVast vindt veiligheid in haar appartementengebouwen een belangrijk aspect. Het beheer hebben wij niet uitbesteed aan derden, maar voeren wij zelf uit, zodat we feeling houden met onze gebouwen. Ook hebben wij camerabeveiliging voorzien in ieder complex. Daarnaast zijn wij voorstander van een gezonde mix tussen jong en oud in onze appartementengebouwen. Op die manier vindt er doorgaans gedurende de gehele dag onbewust sociale onderlinge controle plaats