Herontwikkeling ABN Amro-gebouw, Bladel

Herontwikkeling van de locatie aan de Markt
De Posthof in Bladel is voor velen al jarenlang een doorn in het oog. Iedereen zal het erover eens zijn dat deze locatie sterk verbeterd kan worden. SchipVast zet nu de eerste stap tot kwaliteitsverbetering aan de zijde van de Markt en de Van Dissellaan. Op deze locatie zijn wij namelijk van plan om in samenwerking met o.a. Bouwontwerp- en ADviesburo Goossens, UrbiTom en Bouwbedrijf De Kempen een vijftiental appartementen en een commerciële/multifunctionele ruimte van zo’n 220 m2 te realiseren. Hierbij wordt de begane grond benut voor zowel centrumdoeleinden als woonappartementen en de verdiepingen uitsluitend voor woonappartementen. Onder het gebouw is een parkeerkelder voorzien. De ingang van deze parkeerkelder zal ter waarborging van de verkeersveiligheid aan de Varkensmarkt komen te liggen.

Ruimtelijk
Het plangebied ligt in het dorpshart van Bladel aan de noordwestzijde van de Markt, waar de Van Dissellaan op de Markt uitkomt. De hoogte van het gebouw bedraagt 2-3 bouwlagen met een vierde terugliggende bouwlaag. Met de ontwikkeling van het initiatief om het voormalige ABN Amro bankkantoor en de naastgelegen winkel te herontwikkelen is de keuze gemaakt om niet in een keer tot een integrale herontwikkeling van de Posthof te komen. Doordat de bebouwing aansluit aan de bestaande bebouwing van de Posthof en doordat de parkeergarage in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden, is in ieder geval ervoor zorg gedragen dat het initiatief goede mogelijkheden overlaat voor de verdere ontwikkeling van het Posthofgebied. Het initiatief past bij het streven naar een sterker dorpscentrum, doordat sprake is van een verbetering van ruimtelijke kwaliteit en herontwikkeling, die het opheffen van aanwezige leegstand bevordert.

Status procedure en beoogde planning
De vergunning voor de bouw van 15 levensloopbestendige appartementen en een multifunctionele ruimte op de percelen van Markt 10-11 (het voormalige ABN Amro-pand) en de Van Dissellaan 2-4 (het voormalige Primera-pand) te Bladel is reeds op 10 november 2017 verleend.

Gedurende de periode tussen vergunningaanvraag en -verlening zijn er echter ontwikkelingen geweest op het aangrenzende gebied ‘de Posthof’. De nieuwe eigenaar van de Posthof is bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden ter plaatse. Daarnaast was de gemeente Bladel bezig met het opstellen van een nieuwe centrumvisie, wat ook nog veranderingen met zich kon brengen voor dit gebied aan de Markt. De gemeente heeft partijen gevraagd om even pas op de plaats te maken totdat het ruimtelijk beleid rondom de Markt en het centrum volledig vastgesteld is.

De gemeente Bladel heeft in 2018 vier adviesbureaus gevraagd om hun visie voor Bladel centrum uit te werken. Hieruit zal er één gekozen worden. Met veel enthousiasme hebben bewoners, ondernemers, vastgoedondernemers, initiatiefnemers en de gemeente de kans gegrepen om ideeën, wensen en inzichten te delen met de bureaus.

De gemeenteraad heeft op 20 december 2019 unaniem gekozen voor de visie van bureau De Zwarte Hond: ‘Onderneem de next Economy’. De visie biedt inspiratie voor nieuwe initiatieven en het is een uitnodiging om samen verder mee aan de slag te gaan. Aan de hand van de nieuwe visie kan de gemeente lopende en nieuwe initiatieven toetsen.

Kortom:
Gelet op het voorgaande heeft SchipVast besloten om even pas op de plaats te maken met de uitvoering van haar project aan de Markt. De reden hiervoor is om eerst de ontwikkelingen af te wachten, zodat duidelijk wordt welke kant dat ingaat. Te zijner tijd kan mogelijk gelijktijdig met de herontwikkeling van de Posthof gestart worden met de bouw van ons project, hetgeen efficiënter is.

Bekijk ook deze woningen

2
Bouwgrond Postelweg Bladel
vanaf p/maand
Pelgrimshof 1 april 21 (4)
Pelgrimshof, Arendonk
vanaf p/maand