Herontwikkeling ABN Amro-gebouw, Bladel

Herontwikkeling van de locatie aan de Markt
De Posthof in Bladel is voor velen al jarenlang een doorn in het oog. Iedereen zal het erover eens zijn dat deze locatie sterk verbeterd kan worden. SchipVast zette de eerste stap tot kwaliteitsverbetering aan de zijde van de Markt en de Van Dissellaan. Op deze locatie waren wij namelijk van plan om in samenwerking met o.a. Bouwontwerp- en ADviesburo Goossens, UrbiTom en Bouwbedrijf De Kempen een vijftiental appartementen en een commerciële/multifunctionele ruimte van zo’n 220 m² te realiseren. Hierbij zou de begane grond benut worden voor zowel centrumdoeleinden als woonappartementen en de verdiepingen uitsluitend voor woonappartementen. Onder het gebouw was een parkeerkelder voorzien.

Het plangebied ligt in het dorpshart van Bladel aan de noordwestzijde van de Markt, waar de Van Dissellaan op de Markt uitkomt. De hoogte van het gebouw zou 2-3 bouwlagen zijn met een vierde terugliggende bouwlaag. Met de ontwikkeling van het initiatief om het voormalige ABN Amro bankkantoor en de naastgelegen winkel te herontwikkelen was aanvankelijk de keuze gemaakt om niet in een keer tot een integrale herontwikkeling van de Posthof te komen. Doordat de bebouwing aansluit aan de bestaande bebouwing van de Posthof en doordat de parkeergarage in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden, was in ieder geval ervoor zorg gedragen dat het initiatief goede mogelijkheden overliet voor de verdere ontwikkeling van het Posthofgebied.

Ontwikkelingen in de tussentijd
In de periode 2018 tot medio 2023 werden nieuwe gemeentelijke visies gevormd rondom het centrumgebied, waaronder een geactualiseerde Centrumvisie en een Supermarktvisie. In die periode hebben wij pas op de plaats gemaakt met de uitvoering van het het project aan de Markt. De reden hiervoor was om eerst de ontwikkelingen rondom de Posthof af te wachten, zodat duidelijk kon worden welke kant dat in zou gaan. Te zijner tijd zou dan mogelijk gelijktijdig met de herontwikkeling van de Posthof gestart worden in combinatie met de bouw van ons project, hetgeen efficiënter zou zijn.

Actuele stand van zaken
Gaandeweg het traject is besloten om de ontwikkellocatie van SchipVast niet meer in te zetten conform het in 2017 vergunde bouwplan. Geconcludeerd werd dat er een mooier bouwplan kon ontstaan als er 1 integraal ontwerp zou komen voor het gehele gebied Posthof, het voormalige ABN-AMRO gebouw, in combinatie met een herinrichting van de Varkensmarkt. SchipVast heeft daarom besloten haar planlocatie af te stoten om die ontwikkeling niet te blokkeren.

Het Eindhovens Dagblad schreef hierover op 27 september 2023. Het artikel kan je hier lezen.

Bekijk ook deze woningen

Beukenbos Fase II
Beukenbos-Laar, Bladel
vanaf €950 p/maand
Palletplaatsen A67 Hapert
Palletplaatsen A67 Hapert
vanaf €6 p/maand