Sniederslaan 70, Bladel

SchipVast beoogt het voormalige restaurant te slopen en er een kleinschalig, vrijstaand woongebouw te realiseren dat bestemd is voor mensen met een beperking die daar onder begeleiding kunnen wonen.

Een terugblik

In 2021 stopte na 41 jaar Chinees Indisch Restaurant Wan Sing in Bladel. SchipVast kocht het pand en beoogt het te slopen, de horecabestemming te saneren en er een woongebouw voor mensen met een beperking te realiseren. Het is ons inziens een logische stap om horeca centraal in het centrum van Bladel te houden, binnen de zogeheten Biz-zone van Bladel, en te saneren op plekken in woongebieden c.q. op plekken buiten het directe centrum-/kernwinkelgebied. De locatie aan de Sniederslaan 70 is zo'n locatie in woongebied.

Principebesluit

In augustus 2023 viel de brief van het college van B&W op de mat, waaruit blijkt dat het college positief staat tegenover het initiatief om aan de Sniederslaan 70 te Bladel het voormalige restaurant te slopen en op die plek een woongebouw te realiseren voor mensen met een beperking, een zogeheten begeleid-wonen-project. Er zijn door de gemeente een aantal voorwaarden gesteld aan het bouwplan. Wij verwachten daaraan te kunnen voldoen en gaan deze nu onderzoeken.

Zorgorganisatie Kameraet

Kameraet heeft reeds een succesvol woonzorgconcept aan de Troprijt in Bladel. Daar heeft Kameraet ook diverse dagbestedingsactiviteiten (o.a. ijssalon, hobbyruimte, dierenweide). Als het woongebouw aan de Sniederslaan door SchipVast gerealiseerd is, beoogt Kameraet dit gebouw in gebruik te gaan nemen. Bijkomend voordeel daarvan is dat de toekomstige bewoners van het gebouw aan de Sniederslaan gebruik kunnen maken van de activiteiten die Kameraet aanbiedt aan de Troprijt.

Ontwerpfase wordt opgestart

We kunnen nu een ontwerp maken dat als basis gaat dienen voor nader uit te voeren milieuonderzoeken en in aanloop naar een bijeenkomst voor omwonenden waar we de plannen zullen presenteren en nader toelichten, zodat zij een beeld krijgen wat we zoal beogen. We beogen een vrijstaand gebouw met een kap, dat past in het straatbeeld, dus dat ook qua bouwhoogte niet veel afwijkt van de bouwhoogte van de vrijstaande huizen in de straat. In het gebouw beogen we 10 woonstudio's van circa 31 m² GBO, gelegen in de sociale huursfeer, verdeeld over de verdiepingen. Op de begane grond komt een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken en eetgedeelte voor de bewoners. Er komt geen parkeerkelder, omdat we het benodigde aantal parkeerplaatsen buiten, op maaiveldniveau, kunnen oplossen, namelijk aan de achterzijde van het pand. Daar komt ook een overdekte fietsenstalling/berging met groendak en een buitenterras voor de bewoners. De bewoners zelf hebben veelal geen auto, dus de parkeerplaatsen zijn vooral bestemd voor bezoek en zorgpersoneel. De bewoners hebben de mogelijkheid om met vervoer van Kameraet opgehaald te worden en op de locatie van Kameraet aan de Troprijt in Bladel aan dagbesteding te doen.

Planning 

Er komt nog een bijeenkomst voor omwonenden, waarin we de plannen presenteren en er ruimte is voor vragen en dergelijke. Eerst gaan wij intern een vertaalslag maken naar een eerste ontwerp naar aanleiding van het principebesluit en gaan we de milieuonderzoeken opstarten. Als we dan wat concreter zijn daarmee, kunnen we de informatiebijeenkomst inplannen. Daarna wordt er tezijnertijd een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd en kan een ieder zienswijzen indienen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad of zij het nieuwbouwplan c.q. het nieuwe bestemmingsplan - dat de kaders schept voor het bouwplan - goedkeurt. De exacte uitvoeringsplanning van het project is nu nog lastig in te schatten, omdat eerst het bestemmingsplan gewijzigd moet worden voordat een bouwvergunning kan worden afgegeven.

Bekijk ook deze woningen

Rond Deel 12 Bladel
Rond Deel 12, Bladel
vanaf p/maand
Graag uw aandacht
Belangrijke mededeling - Wachtlijst
vanaf €800 p/maand