Schoolstraat, Oostelbeers

Het plan
In samenwerking met BeersThuis, Borrenbergs Bouwbedrijf, Urbancore, Buro Sengers en UrbiTom heeft SchipVast een woonzorgcomplex voor mensen met een functiebeperking aan de Schoolstraat in Oostelbeers verwezenlijkt.

De nieuwe bebouwing in het gebied betreft woonbebouwing. Het gaat om 11 huurappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze woningen zijn gesitueerd in het voormalige schoolgebouw. Bij de appartementen zijn 2 beheerderswoningen gesitueerd voor verzorgend personeel van BeersThuis. Het gaat om 1 bestaande beheerderswoning en een nieuwe beheerderswoning. De beheerderswoningen bevinden zich op het achterterrein aan de voormalige speelplaats.

Bouwen naar behoefte
In het woonbehoefteonderzoek van 2014 - dat uitgevoerd was in opdracht van de Metropool Regio Eindhoven - was het woningaanbod geconfronteerd met de demografische ontwikkeling en de behoefte van de Oirschotse bevolking. Uit dit onderzoek bleek dat er tot 2024 ruimte zou zijn voor de toevoeging van circa 790 woningen in de gemeente. Hierbij moet rekening gehouden worden met de behoeften van de diverse doelgroepen waaronder mensen met een ondersteuningsvraag. De toevoeging moet daarbij ook in de huursector plaatsvinden. Het aantal alleenstaanden neemt toe en de huishoudensverdunning zal verder toenemen. De behoefte aan kleinere betaalbare woningen wordt daardoor groter. Om deze woningen bereikbaar en betaalbaar te houden is toevoeging van woningen in dit segment noodzakelijk.

De wooneenheden die zijn opgericht in dit project voorzien in een behoefte voor mensen met een ondersteuningsvraag. Het plan sluit daarom goed aan bij de gemeentelijke Woonvisie.

Ruimtelijk
De Andreasstraat is een van de oude invalswegen met lintbebouwing, waaruit Oostelbeers is opgebouwd en waarvoor wordt gestreefd naar behoud van waarden en benutten van kansen voor versterking zodra die zich voordoen. Het behoud en de opwaardering van het voormalige schoolgebouw betreft een maatregel, die geheel in lijn is met dit streven. Er is gezorgd voor een voldoende gevarieerd woningaanbod met extra aandacht voor mensen die zorg nodig hebben.

Procedure en de verbouwing
Op 28 november 2018 organiseerde BeersThuis een informatieavond voor de buurtbewoners, waarna de voorbereidingen zijn getroffen voor het opstarten van de ruimtelijke procedure. Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure heeft de voormalige karakteristieke school een grondige verbouwing ondergaan. Op deze manier is een verbetering van het beeld voor de omgeving en voor de dorpsentree van Oostelbeers aan de Andreasstraat bereikt en wordt in belangrijke mate voorzien in de behoefte aan woongelegenheid voor mensen die zorg nodig hebben in Oostelbeers en omgeving. In oktober 2020 startte de verbouwing en in augustus 2021 ontvingen de bewoners de sleutel van hun nieuwe appartement!

Bekijk ook deze woningen

Rond Deel 12 Bladel
Rond Deel 12, Bladel
vanaf p/maand
Graag uw aandacht
Belangrijke mededeling - Wachtlijst
vanaf €800 p/maand