Kerk en pastorie Knegsel

Aan de Steenselseweg in Knegsel zijn een pastorie, kerk en pastorietuin gelegen. In overleg met Stichting Hart voor Knegsel, de dorpsraad en de gemeente Eersel beoogt SchipVast deze plek te herontwikkelen, waarbij we inzetten op een mix tussen maatschappelijke functies en wonen.

Aan de Steenselseweg in Knegsel zijn een pastorie, kerk en pastorietuin gelegen. In overleg met Stichting Hart voor Knegsel, de dorpsraad en de gemeente Eersel beoogt SchipVast deze plek te herontwikkelen, waarbij we inzetten op een mix tussen maatschappelijke functies en wonen.

Aangezien het huidige ensemble van kerk, pastorie en pastorietuin zoveel geschiedenis met zich meedraagt en zo uniek is in het dorp vraagt het om een respectvolle benadering met gevoel voor de plek. De bebouwing en de buitenruimtes met de oude fraaie bomen stralen historie uit. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de gebouwen vervallen als ze haar huidige functie verliezen.

Pastorie met tuin
Wij beogen de pastorie uit te breiden met een U-vormige aanbouw in de pastorietuin, waarin hofjeswoningen in Begijnhofstijl gesitueerd worden. Deze woningen beogen wij in de betaalbare huursfeer uit te voeren en zijn bedoeld voor senioren en starters. De vraag naar dergelijke huurwoningen is groot in de Kempen, zo ook in Knegsel.

De resterende pastorietuin kan in de toekomst opengesteld worden als gebruikstuin voor de inwoners van Knegsel, de scholieren van de aangrenzende basisschool in MFA De Leenhoef, alsook voor de toekomstige bewoners van de beoogde hofjeswoningen. De hofjeswoningen die we beogen hebben namelijk geen eigen buitenruimte, waardoor de pastorietuin doorloopt tot aan de bebouwing. Op die manier komt de pastorietuin ook het beste tot haar recht en krijgt het een karakter van een dorpspark. Daar waar je een potje jeu des boules kan spelen en waar de scholieren van de aangrenzende basisschool kastanjes kunnen zoeken in de herfst.

De pastorie an sich kan ook bestaan uit een mix van functies. De begane grond van de pastorie zou de huiskamer van het dorp kunnen worden, een plek voor ontmoeting en een kop koffie. Op de verdieping van de pastorie beogen we ook woningen te realiseren.

Het kerkgebouw
Het kerkgebouw gaat gebruikt worden als gemeenschapshuis in samenwerking met MFA De Leenhoef. De planlocatie grenst tegen MFA De Leenhoef, dus het kan elkaar gaan versterken in de toekomst. In het kerkgebouw kunnen geen sacramenten meer plaatsvinden, zoals een doopsel of een kerkelijk huwelijk.

Begraafplaats
De begraafplaats blijft in eigendom en beheer van de parochie en behoudt haar functie.

Procedure
Op 1 februari 2024 vond een dorpsbijeenkomst plaats in MFA de Leenhoef, georganiseerd door Stichting Hart voor Knegsel. Een uitgelezen moment om de 100 aanwezigen kennis te laten maken met SchipVast. Guus Schippers vertelde over zijn familiebedrijf The Schippers Group en de aanloop naar de verwerving van de pastorie, kerk en pastorietuin. Vervolgens vertelde Nick Tops over SchipVast en de ideeën die er zijn rondom de herbestemming van het plangebied, waarna er uitgebreid de tijd voor vragen was. Ook is er onder leiding van sprekers van Stichting Hart voor Knegsel met het publiek gebrainstormd over de toekomstige invulling van de kerk. De avond werd op Kempische en informele wijze afgesloten in de foyer.

In het eerste kwartaal van 2024 starten we het vooroverleg met de gemeente Eersel op en gaan we nader in gesprek met betrokkenen om samen te komen tot een mooi (ver)bouwplan dat betekenisvol zal zijn voor het dorp Knegsel. Vervolgens wordt de omgevingsplanprocedure opgestart in aanloop naar een uiteindelijke vergunning die realisatie mogelijk moet maken.

Het Eindhovens Dagblad schreef over het plan. Klik hier om het artikel te lezen. Ook schreef zij over de afscheidsviering ter gelegenheid van het onttrekken van de kerk van Knegsel aan de eredienst. Klik hier om het artikel te lezen.

Kempen TV maakte een compilatie van de afscheidsviering:

Bekijk ook deze woningen

Beukenbos Fase II
Beukenbos-Laar, Bladel
vanaf €950 p/maand
Palletplaatsen A67 Hapert
Palletplaatsen A67 Hapert
vanaf €6 p/maand