De Specht, Bladel

Aangenaam wonen in Bladel

57 levensloopbestendige appartementen op een riant perceel dat op loopafstand van het centrum van Bladel is gelegen.

Aanloop

Bij besluit d.d. 7 juli 2016 is door de gemeenteraad van Bladel een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor het nog niet ontwikkelde plangedeelte van het bestemmingsplan Kempenland. Bij amendement van de raad is hierin is ook het perceel van SchipVast opgenomen op de hoek Nachtegaal/Specht ten noordoosten van De Floriaan. Voor dit perceel was echter reeds een concreet bouwplan van SchipVast in voorbereiding.

De situatie ter plaatse werd door het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad ‘bevroren’, waardoor nieuwe ontwikkelingen in het gebied Kempenland en dus ook op het perceel van SchipVast aangehouden moesten worden totdat er een geheel nieuw bestemmingsplan vastgesteld ging worden voor het gebied Kempenland. In het vigerende 'bevroren' bestemmingsplan werd hoogbouw reeds als ruimtelijk passend aanvaard.

In de tussentijd zijn wij in samenwerking met Keeris Architecten, Van Steensel Consultants en de gemeente gekomen tot een nieuw ontwerp dat begin februari 2017 in de openbaarheid kwam. Middels constructief overleg is het aanvankelijke ontwerp nader verfijnd en geconcludeerd kan worden dat het plan erg goed aansluit bij de gemeentelijke Woonvisie.

Het bouwproject

Het ontwerp bestaat uit 57 levensloopbestendige appartementen, variërend van 73 m2 tot 98 m2 met onderliggende parkeerkelder, allen gelegen in de huursector. Er wordt ingezet op een gezonde mix tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Alle woningen voldoen minimaal aan WoonKeur en 27 woningen voldoen zelfs aan WoonKeur Plus.

Op 23 maart 2017 kwam het plan op de agenda van de gemeenteraad. Aan de Raad werd toen gevraagd om het voorbereidingsbesluit voor het perceel van SchipVast op te heffen, waarna de deur geopend zou worden om een bouwvergunning te verkrijgen en het plan te gaan realiseren. Het voorbereidingsbesluit werd uiteindelijk opgeheven, waarna de vergunningaanvraag afgerond kon worden.

Realisatie en oplevering

Van Gisbergen Bouw & Ontwikkeling werd de aannemer van het bouwproject. De uitvoering verliep voortvarend en op 26 april 2021 kregen de bewoners de sleutel van hun woning. Op 21 mei 2021 is De Specht feestelijk geopend door wethouder Fons d'Haens van de Gemeente Bladel en Maria Schippers. In klein gezelschap is een toost uitgebracht op dit mooie woningbouwproject.

Wij wensen de bewoners veel geluk in hun nieuwe woning en bedanken onze partners voor de prettige samenwerking!

Bekijk ook deze woningen

Rond Deel 12 Bladel
Rond Deel 12, Bladel
vanaf p/maand
Graag uw aandacht
Belangrijke mededeling - Wachtlijst
vanaf €800 p/maand