WoonKeur-certificaat voor Villa Bleijenburgh

WoonKeur Plus

Villa Bleijenburgh heeft het WoonKeur Plus certificaat gekregen. Het certificaat WoonKeur Plus wordt afgegeven aan woningen die een goed niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Het betekent een kwalitatief goede woning waar je desgewenst je hele leven kunt blijven wonen. Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur Plus-woning levensloopbestendig en rolstoelgeschikt is. Dat wil ook zeggen dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te verhuizen.

Meer berichten

Vijf vliegen in 1 klap
De Kempen scoort goed als woonregio
Keerpunt huizenmarkt bereikt
Vervallen villa maakt plaats voor een woonzorgcomplex