Flexgebouw aan De Hoeven 2, Reusel

Er zijn niet heel veel arbeidsmigranten die op goed geluk naar Nederland komen en dan hier gaan proberen aan het werk te komen. De meesten worden uitgenodigd door Nederlandse werkgevers en uitzendorganisaties die in de landen van herkomst over wervingskantoren beschikken. Steeds meer bestuurders zien dat de arbeidsmarkt zo overspannen raakt, dat inzet van arbeidsmigranten nodig is om de bedrijven te laten draaien en daarmee lokale werkgelegenheid veilig te stellen. Het wordt ook steeds duidelijker dat de arbeidsmigranten noodgedwongen concurreren op de toch al krappe woningmarkt. Niets doen lost dat niet op.

Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan onze regionale economie. Derhalve zijn arbeidsmigranten niet meer weg te denken uit onze maatschappij en hebben wij als maatschappij de taak om hier op een nette manier mee om te gaan. Nette huisvesting op een acceptabele locatie draagt bovendien bij aan maatschappelijke acceptatie van arbeidsmigranten.

SchipVast denkt mee in het oplossen van maatschappelijke problemen en gaat deze daarom niet uit de weg. Met de gemeente Reusel-De Mierden hebben wij aan tafel gezeten om te kijken of wij als SchipVast wat kunnen betekenen voor de gemeente in de woningsector. Toen werd ons gevraagd om mee te denken aan het huisvesten van arbeidsmigranten. De gemeente heeft immers ook voor deze doelgroep een taakstelling.

Op 4 april 2016 is er een positief principebesluit genomen voor de ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten op het perceel aan De Hoeven 2 in Reusel.

Op 23 augustus 2016 heeft SchipVast haar plan gepresenteerd inzake de herontwikkeling van het perceel aan De Hoeven 2 te Reusel. Ruim 60 buurtbewoners maakten gebruik van de uitnodiging om naar het plan te komen luisteren in De Wekker. SchipVast heeft naar aanleiding hiervan in samenwerking met Keeris en UrbiTom een plan ontworpen voor een complex met 104 slaapplaatsen dat stedenbouwkundig ook is goedgekeurd. Verder is op basis van dit ontwerp een concept-ontwerpbestemmingsplan opgesteld en zijn er al de nodige milieuonderzoeken uitgevoerd.

Op 11 juli 2017 heeft de gemeenteraad echter besloten dat de voorbereidingen van het project stil gelegd moeten worden door Team Ruimte en SchipVast. De gemeenteraad wilde namelijk eerst een uitgebreid onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Reusel-De Mierden en een afwegingskader opstellen vooraleer het initiatief verder te behandelen. De gemeente heeft daartoe de huidige vraag, aanbod en potentiële ontwikkellocaties voor huisvesting van arbeidsmigranten in Reusel-De Mierden in kaart laten brengen.

Gemeenten, corporaties en private investeerders zijn allerwegen op zoek naar passende huisvesting en kijken daarbij met name naar locaties in de kernen van gemeenten, met name aan de randen in de richting van bedrijventerreinen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het flexgebouw in Hapert (240 slaapplaatsen) en in Eersel (80 slaapplaatsen). Ook de planlocatie aan De Hoeven 2 ligt in de randzone van een kern c.q. een overgangsgebied en bovendien in de richting van een bedrijventerrein.

De ontwikkeling ligt momenteel stil. Wij beogen het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten elders op te lossen en een nieuw woningbouwinitiatief te ontplooien aan De Hoeven 2. Meer informatie hierover volgt nog!

Bekijk ook deze woningen

Pelgrimshof, Arendonk
Pelgrimshof, Arendonk
vanaf p/maand
Facility Point, Hapert
Facility Point, Hapert
vanaf €438 p/maand